Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

TOEKOMSTIGE WIJZIGING WET OP DE BETALINGSACHTERSTAND HANDELSTRANSACTIES: BETAALTERMIJN VAN MAXIMUM 60 DAGEN TEN VOORDELE VAN KMO

TOEKOMSTIGE WIJZIGING WET OP DE BETALINGSACHTERSTAND HANDELSTRANSACTIES: BETAALTERMIJN VAN MAXIMUM 60 DAGEN TEN VOORDELE VAN KMO

Op 2 maart 2018 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Het wetsvoorstel had tot doel een einde te stellen aan het misbruik van grote ondernemingen ten aanzien van kmo’s. Op 25 april 2019 werd de gewijzigde tekst definitief aangenomen in de plenaire vergadering en werd zij aan de koning ter bekrachtiging voorgelegd...

  • Geschreven door Melissa Bogaert op maandag 17 juni 2019

WET BETREFFENDE DE SLUITING VAN ONDERNEMINGEN: GEWIJZIGDE TERMIJNVOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN OVERBRUGGINGSVERGOEDING

WET BETREFFENDE DE SLUITING VAN ONDERNEMINGEN: GEWIJZIGDE TERMIJNVOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN OVERBRUGGINGSVERGOEDING

Op 25 april 2019 werd het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen aangenomen in de plenaire vergadering en aan de koning ter bekrachtiging voorgelegd. Het wetsontwerp voorziet in een hervorming van de huidige wet naar aanleiding van de eerder doorgevoerde hervormingen van het faillissementsrecht en in het bijzonder in een wijziging van de termijnvoorwaarden op het vlak van de toekenning van de overbruggingsvergoeding.

  • Geschreven door Melissa Bogaert op dinsdag 11 juni 2019

NIEUWE REGELS OP KOMST IN B2B-CONTEXT: ONRECHTMATIGE BEDINGEN, ONEERLIJKE MARKTPRAKTIJKEN EN VERBOD OP MISBRUIK VAN ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID

NIEUWE REGELS OP KOMST IN B2B-CONTEXT: ONRECHTMATIGE BEDINGEN, ONEERLIJKE MARKTPRAKTIJKEN EN VERBOD OP MISBRUIK VAN ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID

Op 21 maart 2019 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen” goedgekeurd door de plenaire vergadering. Het wetsontwerp voorziet enkele opmerkelijke wijzigingen die een sterke impact zullen hebben op de contractuele relatie in een B2B context.

 

Welke wijzigingen dat precies zijn, leest u hier…

 

  • Geschreven door Melissa Bogaert op vrijdag 17 mei 2019