Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

De nieuwe vennootschapswetgeving, wat verandert er voor u?

De nieuwe vennootschapswetgeving

Er is al heel veel inkt gevloeid over de nieuwe vennootschapswetgeving. Deze bijdrage ambieert niet de zoveelste oplijsting van de juridisch-technische wijzigingen, maar benadert de nieuwe regels vanuit de wensen van de ondernemer.

  • Geschreven door Maarten Devreese op woensdag 27 maart 2019

Opvangnet voor zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten, breidt verder uit

Per 1 januari 2017 heeft de wetgever de regeling omtrent het zogenaamde overbruggingsrecht voor zelfstandigen hervormd en uitgebreid.

Het overbruggingsrecht biedt de zelfstandige bij (gedwongen) stopzetting van zijn beroepsactiviteiten 2 voordelen: een (beperkte) financiële uitkering en het behoud van enkele van zijn sociale rechten.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Voortaan kan men ook aanspraak maken op het overbruggingsrecht bij ‘stopzetting wegens economische moeilijkheden’.
  • De (sociale) dekking van het overbruggingsrecht wordt uitgebreid met het recht op invaliditeitsuitkeringen.
  • Helpers en meewerkende echtgenoten kunnen ook aanspraak maken op het overbruggingsrecht.
  • Geschreven door Maarten Devreese op maandag 15 mei 2017