Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

Wij gaan samenwerken met het kantoor Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht!

Wij gaan samenwerken met het kantoor Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht!

Wij slaan de handen in elkaar met het gereputeerde kantoor uit Antwerpen, een autoriteit op het domein van het ondernemingsstrafrecht. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een verbreding en een verbetering zal inhouden van onze dienstverlening in het ondernemingsrecht en het ondernemingsstrafrecht!

U kan hen terugvinden op de website: https://waeterinckx.law/

  • Geschreven door Melissa Bogaert op vrijdag 3 september 2021

NIEUWE REGELS VERKRIJGENDE VERJARING

NIEUWE REGELS VERKRIJGENDE VERJARING

In een vorige blog gaven wij reeds een uiteenzetting over de actuele regels die van toepassing zijn m.b.t. de verkrijgende verjaring van een onroerend goed. De hervorming van het goederenrecht, waarvan de nieuwe regels in werking zullen treden op 1 september 2021, brengt hier verandering in.
Daarom geef ik u graag een korte toelichting van wat deze wijzigingen precies zullen inhouden, zowel wat de verkrijgende verjaring van roerende goederen betreft, als wat de verkrijgende verjaring van onroerende goederen betreft.

  • Geschreven door Melissa Bogaert op dinsdag 31 augustus 2021

VZW: HET BESTUURSORGAAN ONDER DE NIEUWE WET

VZW: HET BESTUURSORGAAN ONDER DE NIEUWE WET


Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: “het WVV”) heeft hier en daar wijzigingen aangebracht aan de wettelijke bepalingen over “het bestuursorgaan”, voorheen “de raad van bestuur”. Door deze wijzigingen brengt zij grotendeels hetgeen geldt voor de verenigingen in lijn met wat geldt voor de vennootschappen. Van Eeghem/OndernemingsAdvocaten licht u graag toe wat relevant is voor de VZW…

  • Geschreven door Melissa Bogaert op donderdag 1 oktober 2020