Contact

MAAK een afspraak MET ONS

Secretariaat
Zuidstationstraat 34-36
9000 Gent
Parking P3 Gent-Zuid

t + 32 (0)9 233 66 40
f + 32 (0)9 233 47 20info@vaneeghem.com


U kunt ons kantoor doorgaans telefonisch bereiken van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur. Er wordt geen telefonisch advies verstrekt. Uw faxberichten aan ons kantoor worden met bekwame spoed aan de betrokken advocaat bezorgd met het oog op eventuele beantwoording ervan.

E-mailberichten komen terecht op het secretariaat of rechtstreeks bij de betrokken advocaat. Een eventuele leesbevestiging die u zou ontvangen, staat niet gelijk aan de behandeling van uw email. Door de toevloed van mailberichten mag u niet verwachten dat u sneller een antwoord ontvangt dan via een ander communicatiemiddel. De behandeling en verwerking van uw mail wordt verrekend volgens de gebruikelijke kantoortarieven en de afspraken inzake de kosten. Een eenzijdig verzoek per e-mail om proceshandelingen of inhoudelijke prestaties te leveren, kunnen wij niet aanvaarden tenzij daaromtrent voorafgaandelijk afspraken werden gemaakt met de behandelende advocaat.

Om de behandeling van de correspondentie te vergemakkelijken, vragen wij u steeds de bestemmeling te vermelden evenals de referentie van het dossier.