Serge VAN EEGHEM

Advocaat sinds 1977
vennoot

Oefent zijn beroep uit binnen de BVBA SERGE VAN EEGHEM

Zuidstationstraat 34-36
B-9000 Gent
Tel:  +32 9 233 66 40
Fax:  +32 9 233 47 20
e-mail: serge.vaneeghem@vaneeghem.com

BTW-nummer: BE 0808.979.010

Expertise

Handels- en economisch recht – Vennootschapsrecht – Bestuur van vennootschappen – Insolventierecht en Ondernemingen in moeilijkheden (WCO) – Contracten – Handelsdistributie – Marktpraktijken en mededinging – Economisch strafrecht - Vastgoedrecht - Tuchtrecht

Achtergrond / Opleiding

  • Advocaat sinds 1977
  • Opgenomen op de vaste lijst der curatoren sinds 1986
  • Ruime ervaring in het bedrijfsleven en uitoefening van diverse mandaten in vennootschappen (bestuurder, vereffenaar, crisismanager)
  • Plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel te Gent
  • Afgevaardigde van de Gentse balie in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies
  • Vertegenwoordiger voor België in de commissie Company Law van de CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe)

Talen

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Duits