Praktijkgebieden

Expertise van onze advocaten

Handels- & Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht, handels- en distributiecontracten, algemene voorwaarden, marktpraktijken en consumentenbescherming, incasso, faillissementsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, 

Meer informatie
 

Huur & Vastgoedrecht

Handelshuur, woninghuur, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, vastgoedtransacties, due diligence bij vastgoedprojecten, leasing, appartementsrecht, mede-eigendom, projectontwikkeling, etc.
 

Meer informatie

Vennootschapsrecht

Oprichting, herstructurering, aandeelhoudersovereenkomsten, fusies, splitsingen, overnames en geschillenregeling, ondernemingsstrafrecht, corporate housekeeping, juridische audit, , faillissementsrecht, WCO - ondernemingen in moeilijkheden

Meer informatie

Contractenrecht

Aansprakelijkheid, huur, koop, consumentengeschillen, aanneming, overeenkomsten op afstand, vastgoed, handelscontracten
 

Meer informatie

Overige domeinen van ons kantoor

Aanneming en Onroerend Goed

Aansprakelijkheids- en
Verzekeringsrecht

Arbeidsrecht en
Sociaal Recht

Bank- en Financieel recht

Beslag

Contracten

Echtelijke Moeilijkheden

Geschillenbeslechting en Bemiddeling

Huur
(handelshuur en private huur)

Marktpraktijken en
Consumentenbescherming

Mededinging

Privacy

Strafrecht

Tuchtrecht

Ondernemingen in moeilijkheden (WCO & Faillissementsrecht)

Verkeersrecht

Van Eeghem / ONDERNEMINGSADVOCATEN kan u uiteraard ook bij andere materies helpen, 
neem contact met ons op voor een afspraak omtrent uw specifieke materie.

Voor bepaalde materies die niet binnen het kantoor worden behandeld wordt een beroep gedaan
op een netwerk van geselecteerde kantoren in binnen- en buitenland.