Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht en INsolventierecht

Onze advocaten hebben een ruime ervaring in het vennootschapsrecht. Zij redigeren contracten en adviseren onder meer inzake:

 • Diverse vennootschapsvormen
 • Oprichting
 • Fusies, splitsingen en acquisities
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Verenigingen en stichtingen
 • Herstructurering
 • Vereffening
 • Procedurele geschillenregeling ( zoals squeeze out, buy out, minderheidsvordering)

Ook indien het moeilijker gaat met uw onderneming, staan onze advocaten u bij. Onze advocaten hebben een bijzondere expertise in onder meer:

 • Faillissementsrecht
 • Gerechtelijke reorganisatie van ondernemingen (WCO)