Informatieverplichting van de advocaat

(Boek III Wetboek Economisch Recht inzake Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen)

Van Eeghem / OndernemingsAdvocaten
Associatie


Associatie (Groepering) in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten

Maatschappelijke zetel : Zuidstationstraat 34, 9000 GENT (België)
RPR - Gent
Ondernemingsnummer : 0544.579.477
BTW-nummer  : BE 0544.579.477
Zichtrekening  : BE83 6301 9126 0215 (BIC: BBRUBEBB)


De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AMLIN INSURANCE SE voor een bedrag van 2.5000.000 euro per schadegeval. De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is beperkt tot deze bovengrens.

Voor de beroepsregels en gedragscode van advocaten kan u terecht op de website van de Orde van de Vlaamse Balies: www.advocaat.be

Verdere informatie wordt verstrekt bij de eerste consultatie op kantoor.